Regulamin sklepu internetowego SAVOR

 

Sklep znajdujący się pod adresem SAVOR jest prowadzony przez firmę:

Inter Trade Aleksander Kokoszka.

ul. Rymarska 30

70-702 Szczecin

 NIP:  8581720963,   REGON: 321409717,

 KONTO BANKOWE: 18 1460 1181 2025 5213 5624 0002

 

1. Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu www.savor.pl . Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

- Założenie konta klienta sklepu savor.pl,

- Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym savor.pl lub podanie      niezbędnych informacji obsłudze sklepu. 

 

3. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta.

 

4. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 1 dnia roboczego. 

 

5. Savor.pl  może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych spowoduje jego anulowanie. 

 

6. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, savor.pl zgodnie z dyspozycją klienta uzgodni nowy termin realizacji, zmiany lub anuluje zamówienie. 

 

7. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pobraniem. 

 

8. W przypadku wybrania przelewu bądź karty kredytowej towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty 

 

9. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Dla zamówień "płatność przy odbiorze" złożonych do godziny 12:00 danego dnia, czas  realizacji zamówienia standardowo nie przekracza 2 dni roboczych. SAVOR  zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z klientem.

 

10. Koszt wysyłki podany jest na stronie towaru. 

 

11. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Kineta przewoźnikiem na podany w formularzu zamówienia adres. Towar można również odebrać w siedzibie SAVOR po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

 

12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych savor.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. 

 

13. Wszystkie towary zakupione w sklepie savor.pl są fabrycznie nowe, objęte 12-miesięczną gwarancją od momentu zakupu towaru. Gwarancja, może obejmować również inny okres, który jest uzależniony od rodzaju towaru.

14.Sklep rozpatruje reklamacje przekazane w formie elektronicznej na adres :  info@savor.pl lub pisemnie na adres Sklepu: Inter Trade Aleksander Kokoszka u.Rymarska 30 70-702 Szczecin
Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe klienta, oznaczenie aukcji, opis problemu. Dołączenie do reklamacji kopii faktury/paragonu dokumentującej sprzedaż, szczegółowego opisu przyczyn reklamacji i dokumentacji fotograficznej potwierdzającej okoliczności opisane w reklamacji, jak również oznaczenie przesyłki/maila określeniem „Reklamacja“, pozwala przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji przez Sklep. 
Jeżeli zgłoszenie ma braki lub nieścisłości uniemożliwiające nadanie mu dalszego biegu Sklep zwróci się do klienta o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie. 
Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia. Odpowiedź udzielana jest w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że co innego wynikało z jej treści.   
Sklep nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek pocztowych odesłanych za pobraniem, jeśli taki sposób dostawy nie został uprzednio uzgodniony i zaakceptowany przez Sklep. 
Odpowiedź na reklamację, o ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta.

 

 15. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. 

 

16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. 

 

17. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

 

18. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu  w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do siedziby SAVOR w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Pieniądze za zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez  Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni. 

 

19. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SAVOR danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a jeśli Klient wyrazi na to zgodę, również w celu przesyłania informacji reklamowych droga mailową.

 

20. Klient ma prawo odwołać zamówienie w każdym momencie przed doręczeniem mu przesyłki. W celu odwołania zamówienia prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą sklepu pod numerem telefonu 731 800 333 lub email-em: info@savor.pl. Nie jesteśmy w stanie anulować zamówienia jeśli paczka już została wysłana, tj. przekazana firmie kurierskiej. W takim przypadku należy powiadomić nas o chęci rezygnacji z zakupu oraz odmówić przyjęcia przesyłki od kuriera.

 

21. Zmiana zamówienia - zmiany w danych przekazanych podczas składania zamówienia  (np. adres dostawy, zmiana sposobu płatności itp.) można dokonać wysyłając stosowny email na adres koniecznie zaznaczając, najlepiej przy pomocy numeru zamówienia, którego zamówienia zmiana dotyczy. Zmiany można także dokonać kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 731 800 333 lub 731333800

  

22. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). 

 

23. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

24. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym savor.pl  oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. 

 

25. Momentem zawarcia wiążącej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy SAVOR , a zamawiającym towar klientem, jest moment potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

26.Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy zawarte na stronach oferty – w szczególności opracowany przez Sklep układ i treść opisu oferty, jak również hasła i slogany reklamowe, a także wykonane przez Sklep zdjęcia towarów - stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione.